Thể Thao QH luôn cam kết bảo mật dữ liệu và thông tin của khách hàng, đồng thời chính sách bảo mật của chúng tôi được tạo ra để đảo bảo điều này.

Thông Tin Thu Nhập 

Thể Thao QH chỉ thu nhập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp thông qua các kênh như biểu mẫu trực tuyến hoặc khi tương tác, trao đổi dịch vụ của chúng tôi.

Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân được sử dụng để cung cấp dịch vụ, tối ưu trải nghiệm trực tuyến và gửi thông tin quảng cáo (nếu được quý vị cho phép).

Bảo Mật Thông Tin 

Thể Thao QH cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh để hạn chế và ngăn chặn truy cập trái phép.

Chia Sẻ Thông Tin 

Thể Thao QH không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba không liên quan khi chưa được sự đồng ý của bạn.

Quyền Lực Và Cập Nhật Thông Tin 

Quý vị có quyền truy cập, chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

Liên Hệ 

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.

Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Thể Thao QH. Chúng tôi cam kết duy trì và cải thiện liên tục chính sách bảo mật để bảo vệ tốt nhất thông tin cá nhân của bạn.