Chào mừng bạn đến với Thể Thao QHKho tàng kiến thức đa dạng về thể thao, từ tin tức đến hướng dẫn tập luyện và dinh dưỡng. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Đồng thời, sự thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng lên trang web mà không cần thông báo trước. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên đọc qua điều khoản và điều kiện mỗi khi sử dụng website. 

Chấp Nhận Điều Khoản 

Khi bạn truy cập vào trang web nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Nội Dung

Trang web của chúng tôi cung cấp đa dạng kiến thức, giáo án, hướng dẫn tập luyện, tips và dinh dưỡng liên quan đến thể thao. Chúng tôi cam kết cung cấp nội dung chất lượng và phù hợp nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ sự thiếu sót nào trong thông tin.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ 

Mọi nội dung trên trang web đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc bên thứ ba mà chúng tôi có thỏa thuận. Bạn có thể đọc, tải xuống nhưng không được tái sử dụng hoặc phân phối bất kỳ nội dung mà không được sự cho phép của chúng tôi.

Chấm Dứt 

Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bất kỳ ai vào trang web của chúng tôi (không cần thông báo trước) nếu có bất kỳ hành vi vi phạm điều khoản và điều kiện này.

Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web sau các thay đổi đồng nghĩa là bạn chấp nhận các điều kiện và điều khoản mới.

Trách Nhiệm Pháp Lý

Chúng tôi không có trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc thiệt hại đặc biệt. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng các sản phẩm tham gia vào các hoạt động thể thao mà bạn muốn sử dụng và cho là phụ hợp.

Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý sẽ quy tố bởi sự bất cẩn hoặc vi phạm hợp đồng do thực hiện các hoạt động trái phép.

Liên Hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về các điều kiện và điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.