Giáo trình Chạy 10km Trong 6 Tuần Chi Tiết Nhất

Giáo trình chạy 10km

Chọn lựa giáo án chạy phù hợp là điều cần thiết để không không bị kiệt sức. Trong bài viết này, Thể Thao QH sẽ đi sâu vào giáo trình chạy 10km và hướng dẫn chạy bộ cho người mới bắt đầu đạt được mục tiêu.

Giáo trình chạy 10km trong 12 tuần cho người mới bắt đầu 

Bạn đang xem Giáo trình Chạy 10km Trong 6 Tuần Chi Tiết Nhất trong chuyên mục Kinh Nghiệm tại website Thể Thao QH

Chạy bộ cho người mới bắt đầu sẽ không khó khăn nếu bạn áp dụng đúng giáo trình chạy 10km mà chúng tôi sắp bật mí sau đây. Tuy nhiên, nếu bạn đã có một chút về thể lực chạy bộ, bạn có thể bỏ qua vài tuần đầu tiên nhé.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7 Chủ nhật
Tuần 1 – Khởi động

– Bài tập: 30 giây chạy bộ + 1 phút đi bộ (Lặp lại 10 lần)

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo: 20 phút (Ví dụ: Đạp xe, bơi lội, chèo thuyền hoặc đi bộ) Nghỉ ngơi

 

– Khởi động

– Bài tập: 1 phút chạy bộ + 1 phút đi bộ (Lặp lại 10 lần)

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 20 phút – Khởi động

– Bài tập: 1 phút chạy bộ + 1 phút đi bộ (Lặp lại 12 lần)

– Hạ nhiệt

Nghỉ ngơi
Tuần 2 – Khởi động

Bài tập: 1 phút 30 giây chạy bộ + 1 phút đi bộ (Lặp lại 10 lần)

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

Bài tập: 2 phút chạy bộ + 1 phút đi bộ (Lặp lại 8 lần)

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

Bài tập: 1 phút 30 giây chạy bộ + 30 giây đi bộ (Lặp lại 10 lần)

Nghỉ ngơi
Tuần 3 – Khởi động

– Bài tập: 2 phút 30 giây chạy bộ + 1 phút đi bộ (Lặp lại 8 lần)

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

– Bài tập: 3 phút chạy bộ + 1 phút đi bộ (Lặp lại 8 lần)

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

– Bài tập: 4 phút chạy bộ + 1 phút đi bộ (Lặp lại 6 lần)

Nghỉ ngơi
Tuần 4 – Khởi động

– Bài tập: 5 phút chạy bộ + 1 phút đi bộ (Lặp lại 5 lần)

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

– Bài tập: 10 phút chạy bộ + 1 phút đi bộ

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

Bài tập: 10 phút chạy bộ + 30 giây đi bộ (Lặp lại 3 lần)

– Hạ nhiệt

Nghỉ ngơi
Tuần 5 – Khởi động

– Bài tập: Chạy 3km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 40 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

– Bài tập: Chạy 4km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

– Bài tập: Chạy 4km

– Hạ nhiệt

Nghỉ ngơi
Tuần 6 – Khởi động

– Bài tập: Chạy 5km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 45 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

– Bài tập: Chạy 3km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

– Bài tập: Chạy 5km

– Hạ nhiệt

Nghỉ ngơi
Tuần 7 – Khởi động

– Bài tập: Chạy 5,5km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 45 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

– Bài tập: Chạy 5,5km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

– Bài tập: Chạy 5,5km

– Hạ nhiệt

Nghỉ ngơi
Tuần 8 – Khởi động

– Bài tập: Chạy 6km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 50 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

– Bài tập: Chạy 6km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

– Bài tập: Chạy 6km

– Hạ nhiệt

Nghỉ ngơi
Tuần 9  – Khởi động

– Bài tập: Chạy 7km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 50 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

– Bài tập: Chạy 7km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

– Bài tập: Chạy 7km

– Hạ nhiệt

Nghỉ ngơi
Tuần 10 – Khởi động

– Bài tập: Chạy 8km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 60 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

– Bài tập: Chạy 8km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

– Bài tập: Chạy 8km

– Hạ nhiệt

Nghỉ ngơi
Tuần 11 – Khởi động

– Bài tập: Chạy 9km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 60 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

– Bài tập: Chạy 9km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

– Bài tập: Chạy 9km

– Hạ nhiệt

Nghỉ ngơi
Tuần 12 – Khởi động

– Bài tập: Chạy 6km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 50 phút Chạy nhẹ 5 km Nghỉ ngơi Chạy nhẹ và chạy sải bước 20 phút Tham gia chạy Marathon cự ly 10km Nghỉ ngơi

Giáo án chạy 10km trong 6 tuần cho người mới bắt đầu 

Cách chạy Marathon 10km trở nên dễ dàng nếu bạn từ từ tăng level lên mỗi tuần. Điều này không chỉ xây dựng sức bền của bạn mà còn giảm thiểu căng thẳng cho cơ thể. Đặc biệt, bạn cần lắng nghe cơ thể và cố gắng tuân theo giáo trình chạy 10km trong 6 tuần mà chúng tôi đề cập.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7 Chủ nhật
Tuần 1 – Khởi động

– Bài tập: 2 phút chạy + 1 phút đi bộ (Lặp lại 8 tuần)

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

– Bài tập: 3 phút chạy + 1 phút đi bộ (Lặp lại 8 tuần)

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

– Bài tập: 4 phút chạy bộ + 1 phút đi bộ (Lặp lại 8 lần)

– Hạ nhiệt

Nghỉ ngơi
Tuần 2 – Khởi động

– Bài tập: 10 phút chạy + 30 phút đi bộ (Lặp lại 8 tuần)

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 35 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

– Bài tập: Chạy 16 phút

Luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

– Bài tập: Chạy 3km

– Hạ nhiệt

Nghỉ ngơi
Tuần 3 – Khởi động

– Bài tập: Chạy 4km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 45 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

– Bài tập: Chạy 5km

– Hạ nhiệt

Chạy nhẹ và luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

– Bài tập: Chạy 5,5km

– Hạ nhiệt

Nghỉ ngơi
Tuần 4 – Khởi động

– Bài tập: Chạy 6km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 45 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

– Bài tập: Chạy 6km

– Hạ nhiệt

Chạy nhẹ và luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

– Bài tập: Chạy 6km

– Hạ nhiệt

Nghỉ ngơi
Tuần 5 – Khởi động

– Bài tập: Chạy 8km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 50 phút Nghỉ ngơi – Khởi động

– Bài tập: Chạy 8km

– Hạ nhiệt

Chạy nhẹ và luyện tập chéo 30 phút – Khởi động

– Bài tập: Chạy 8km

– Hạ nhiệt

Nghỉ ngơi
Tuần 6  – Khởi động

– Bài tập: Chạy 6km

– Hạ nhiệt

Luyện tập chéo 40 phút Chạy nhẹ 5km Nghỉ ngơi 20 phút chạy bộ nhẹ nhàng và sải bước dài Tham gia giải chạy Marathon cự ly 10km Nghỉ ngơi

Chạy 10km trong bao lâu? 

Chạy 10km mất bao lâu tùy thuộc vào đối tượng và thể trạng khác nhau. Đối với những vận động viên tài giỏi sẽ chạy chạy trong vòng 30 phút, những người bình thường có thể lực tốt sẽ chạy khoảng 45 phút và những người có thể lực yếu thường mất khoảng 1 tiếng để hoàn thành.

Giáo trình chạy 10km
Giáo trình chạy 10km

Theo thống kê, kỷ lục chạy 10km thế giới nam là Rhonex Kipruto với thành tích là 26 phút 24 giây tại Valencia tháng 1 năm 2020. Đối với nữ là vận động viên Kalkidan Gezahegne có thành tích là 29 phút 38 giây vào năm 2021.

Lời kết 

Giáo trình chạy 10km đã được chúng tôi khám phá chi tiết thông qua bài viết này. Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn đừng tập trung quá nhiều vào thời gian hoàn thành mà hãy tập trung tận hưởng khoảnh khắc đó. Việc bạn đăng ký tham gia đã là một trải nghiệm và vượt qua giới hạn của bản thân. Từ đó, bạn có thể cải thiện và tiếp tục tham gia ở những cuộc đua tiếp theo.